Sobre Filmets 2019

45a edició: del 18 al 27 d’octubre del 2019